Nolehultsvägens nya förskola är invigd!

I november flyttade verksamheten in i sina nya lokaler i Tuve.

Miljön runt förskolan präglas av kuperad skogsterräng, öppna gräsytor och villabebyggelse.

Förskolebyggnaden är planerad i två plan, och till sin kontur anpassad efter den angränsande topografin.

Från plan två länkas byggnaden samman med det omgivande landskapet via en gångbro.


Läs vidare