D OFFICE ritar LSS-boende i Stenungsund

I Svenshögen, Stenungssund har D OFFICE, på uppdrag av Stenungsundshem AB ritat ett LSS-boende med 6 stycken lägenheter samt tillhörande personal- och gemenskapsytor. Projektet innefattar också en satellitlägenhet med avskild daglig verksamhet för särskilt perceptionskänsliga boende.

Boendet är placerat på en tomt som har skogen i ryggen och är utformat för att ge en varm och naturnära boendemiljö. Alla byggnaderna har en massiv sockel som ger tyngd åt husen, för att sedan övergå i en mörklaserad träpanel som ger husen karaktär utan att den varma träkänslan försvinner. Med sina förskjutna sadeltak får byggnaderna en spännande siluett, samtidigt som de refererar till klassiska lador i sitt formspråk.

Mellan de två huskropparna skapas en skyddad innergård för de boende med direkt koppling till de invändiga gemenskapsytorna.


Läs vidare