Stadsförnyelse av Stenungsunds centrum

D OFFICE kommer på uppdrag av Stenungsunds kommun att rita utbyggnaden av Stenungskolan med tillhörande ny idrottshall. Detta är en del av stadsförnyelsen av Stenungsunds centrum som för D OFFICE del även omfattar projektering av ett nytt bostadsområde med flerbostadshus i anslutning till skolan. Flerbostadshusen kommer uppföras som hyresrätter anpassade för framtida förvaltning.


Läs vidare