D OFFICE ritar nya Glöstorpsskolan

D Office har fått i uppdrag av Göteborgs stad att rita en ny skola i Tuve. Projektet innefattar 8 arbetslag för elever i årskurs 4 till 9.

Den nya Glöstorpsskolan byggs som sex separata kvartersenheter förenade av en innergata och ett torg som blir en central mötesplats i byggnaden.

Torget med den stora gradängen skall utgöra ett kreativt samlande nav för skolans verksamhet där det alltid pågår aktivitet och där det alltid skall vara spännande att vistas.

I de fyra kvarteren mot söder inryms ett arbetslag per våningsplan. I de två kvarteren mot norr inryms specialsalar, administration och storkök.

Projektet utförs som en strategisk partnering mellan PEAB och Göteborgs stad Lokalförvaltningen.


Läs vidare