Äntligen byggstart i Varberg!

Nu har startskottet gått för det nya äldreboendet i Träslövs Trädgårdsstad.
D Office har i samarbete med ByggDialog och Varbergs Fastighets AB varit med under hela processen.

Utformningen är framtagen i nära samverkan med Socialförvaltningen i Varberg och återspeglar deras önskemål om ett modernt sätt att bedriva verksamhet för personer med särskilda behov. Varje boendeenhet ligger samlad runt en atriumgård som de boende fritt kan röra sig runt. På så sätt undviker man återvändskorridorer, personalen får mycket god överblick och man kan skapa en hemlik miljö för de boende.


Läs vidare