Smygkika på Toleredskolan!

Under våren arbetade vi på D OFFICE intensivt med gestaltning och projektering av en ny skolbyggnad vid Toleredsskolan.

Resultatet blev en byggnad i 4 plan med en sockelvåning i ljust tegel och en röd plåtfasad som svarar mot de befintliga tegelbyggnaderna på skolområdet.

Interiören har en varmgrå bas där varje arbetslag har fått en tydlig temafärg i gult, orange, rött, lila och grönt, som återfinns i allt ifrån gradänger och väggar till elevskåp och nischer.

Den nya byggnaden kommer, förutom idrottshall, slöjd-, hemkunskap- och NO-salar, även att inrymma lokaler för 5 arbetslag årskurs 7-9.


Läs vidare