Förstudie
Uppdragsgivare: Göteborgs Stad

Förstudie avseende nybyggnad av förskola med Regiio-Emilia inspirerad pedagogik.

Förskolan är planerad i anslutning till bostadsområdena vid Tuve Centrum. Projektet är vilande i avvaktan på strukturell översyn av förskolorna i hela stadsdelen.