Varberg Stadshus C

Om- & tillbyggnad

Varberg Stadshus C

Om- & tillbyggnad

D OFFICE arkitekter har på uppdrag av Varbergs kommun ritat en om- och tillbyggnad av stadshus C med gemensamma kundservicelokaler för kommunen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

I projektet har det varit viktigt att skapa en synlig och tydlig entré för att framhävs verksamheten för kommuninvånarna.

D OFFICE har även arbetat med att ta fram ett förslag på ABW-kontor, där traditionella kontor kan omvandlas till en aktivitetsbaserad miljö.

Alla projekt