D labs

D labs

För att få nya spännande influenser och för att fördjupa oss i olika frågeställningar med anknytning till arkitektur anordnar vi på D OFFICE workshops och seminarier kring olika teman som intresserar oss. Vi kallar det för D LABS för att betona att det handlar om kreativt och experimentellt arbete som inte är direkt kopplat till våra ordinarie konsultuppdrag. Vi arbetar i små grupper med särskilt inbjudna deltagare och föreläsare.