Om oss

Om oss

D OFFICE är ett väletablerat arkitektkontor som utgår ifrån Järntorget i centrala Göteborg med Västra Götaland och norra Halland som upptagningsområde. Vi startade vår verksamhet 2005 och arbetar med arkitektur, fastighetsutveckling och projektledning.

Vi vill skapa arkitektur som ger av sig själv

Arkitektur ska tillföra något till sin omgivning och till alla som brukar den. Som arkitekter har vi ett stort ansvar att förvalta de resurser som vi tar i anspråk när vi bygger - allt ifrån tid och pengar till naturresurser. D OFFICE strävar alltid efter att summan i projektet ska bli större än delarna. Det handlar både om byggnaden som en del av ett ekologiskt system, men även som en social komponent i stadsmiljön och ett livsrum för de som brukar den.

Kvalitet avgörs av hur klokt man använder sina resurser

D OFFICE arbetar aktivt med de osynliga värdena i en byggnad - det liv som utspelar sig mellan väggar, bjälklag och tak - genom lyhördhet i den rumsliga utformningen, omtanke i de tekniska detaljerna och genom kunskapen om hur människor använder sin fysiska miljö.

Vår gestaltningsprocess tar alltid avstamp i ett långsiktigt perspektiv och en förståelse för alla intressenters behov; från beställare, förvaltare och brukare, till medborgarna som använder det offentliga rummet runt byggnaden. En viktig del av vår arbetsmetodik är därför att genom tidiga workshops kartlägga och lära känna behoven i varje projekt.

Ibland ska en byggnad stilla underordna sig sitt sammanhang. Ibland ska den revoltera och förändra det från grunden. En god förståelse för omgivningen är den andra utgångspunkten i D OFFICE skissprocess. Utifrån platsen och intressenternas behov arbetar vi med traditionella skisser, modellskisser och med digitala verktyg för att utveckla varje byggnads unika gestaltningskoncept.

Välkommen att kontakta oss!