Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

VI på D OFFICE arbetar ständigt med att förbättra kvalitén på vårt arbete och minimera vår miljöpåverkan. Sedan flera år tillbaka är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vår kvalitetspolicy är att alla som arbetar på D OFFICE ska:

- ha god kännedom om, och tillämpa gällande bygglagstiftning som berör vår arkitektverksamhet

- uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdragen inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt

- systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring för att åstadkomma förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument

- systematiskt arbeta med vidareutbildning

Vår miljöpolicy är att vi ska:

- ha god kännedom om och tillämpa gällande miljölagstiftning som berör vår arkitektverksamhet

- bevaka att varje projekt uppfyller lägst kundens miljömål

- arbeta med att förebygga föroreningar och minska D OFFICE egen miljöbelastning

- arbeta för att ständigt förbättra våra kunskaper om miljöarbete

- öppet redovisa vår miljöpolicy