Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling

D OFFICE arbetar med projekt- och fastighetsutveckling med utgångspunkt i arkitektoniska värden och hur vi använder vår byggda miljö. Vi kombinerar kunskap inom arkitektur, projektledning, varumärkesstrategi och kommunikation för att skapa projekt med både mänskliga och ekonomiska mervärden. Vi tror att långsiktighet lönar sig och att omtanke i utformningen av nya projekt är nyckeln till hållbarhet.

Vårt arbete utgår ifrån trendspaningar kring hur människor vill arbeta, leva och bo. Genom tidig konceptutveckling och risk-/möjlighetsanalys kan vi hjälpa våra kunder att göra lönsamma affärer, från skiss till färdig byggnad.

Fastighetsutvecklingstjänster som vi erbjuder är bl.a. förstudier och konceptutveckling, markanvisningar och markanvisningstävlingar, genomförande av programarbeten samt tomtutredningar.